Privacy policy

Privacy policy

Wij zijn de Protestante gemeente Vredeskerk Den Helder

Ons website-adres is: http://www.vredeskerkdenhelder.nl

De Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  duidelijkheid scheppen in hetgeen de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

 • Grondslag
 • Persoonsgegevens

Grondslag
De Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  verwerkt gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Persoonsgegevens
U kunt de website van de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder   bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen of uw aanvraag voor aanvullende informatie te verwerken. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, en e-mail-adres. De informatie die de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie.) te kunnen voldoen. Bezoekers die het invulformulier insturen, ontvangen een e-mail, of ontvangen op andere wijze informatie van de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder . De protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  , slaat uw naam en e-mailadres in een cookie op. Dit doen we voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuw bericht. Door het invullen van het contactformulier geeft u toestemming tot het verwerken van die gegevens (naam en e-mailadres)

Persoonsgegevens die via het contactformulier zijn ingevoerd worden doorgestuurd naar het secretariaat van de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  en worden 1 jaar bewaard, tenzij het gerechtvaardigd belang vereist dit langer te bewaren.

De Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  hier wettelijk toe verplicht wordt.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie, ip-adres, land van herkomst en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van de Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder. De gegevens zijn niet te herleiden naar personen.

Emailadressen, telefoonnummers en foto’s worden slechts geplaatst met toestemming van betreffende personen.

Welke rechten u heeft over de data
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 3. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 4. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 5. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder  via de contactgegevens hieronder vermeld:

Webmaster Protestantse gemeente Vredeskerk Den Helder :
Torplaan 20, 1785 BA Den Helder.
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.