Home/Nieuws

Afscheid dirigente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met pijn in het hart namen we vanmorgen, in een overigens feestelijke dienst, als wijk buiten de linie, afscheid van onze dirigente Annelie Schell. Met veel plezier dirigeerde ze zeven jaar lang de cantorij en hielp daarmee de gemeentezang ondersteunen en werkte ze mee in de werkgroep liturgie. Om persoonlijke redenen moest ze daar nu een punt achter zetten, en dus dirigeerde ze vanmorgen voor het laatst. De voorzitter van 'het wijkteam buiten de linie' sprak een woord van dank en overhandigde haar namens de wijk een paaskaars voor thuisgebruik, als herinnering, en een boeket bloemen. Daarna sprak Annelie zelf nog een dankwoord en herinnerde ons eraan dat ook al vóór ze dirigente werd van de cantorij er sprake van was van samenwerking in de Vredeskerk met de toen nog aanwezige Rooms Katholieke broeders en zusters, en dat haar contacten met ons dus al ouder zijn dan de zeven jaren dat ze dirigente was van de cantorij.
Maar ook van dit afscheid geldt: afscheidnemen is een beetje sterven. En dus doet het pijn.
Ettje

Meer foto's