Home/Nieuws

Verslag gemeenteavond 18 mei 2017

Zie meer foto's
Met een vesper in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk begon de Gemeenteavond van de Sectie “ Buiten de Linie”. Er was een goede belangstelling.

Na een kopje koffie gingen we naar de grote kerkzaal, omdat dan de informatie ook op de beamer kon verschijnen. Hier voegden nog een flink aantal gemeenteleden zich erbij. Marjolein heette ons welkom en vertelde dat de wijkkerkenraden al een aantal maanden samen vergaderden en dat we nu de Sectieraad “ Buiten de Linie” vormen. Dat gaat goed, we komen steeds nader tot elkaar. Ze hoopt dat dat met de gemeenteleden net zo gaat. Omdat het voor ds de Meij Mecima heel vreemd is als hij in één van de kerken voorgaat hij dan maar de halve gemeente heeft, is besloten om vanaf 24 september steeds gezamenlijk te gaan kerken, om en om in de Vredeskerk en Johanneskapel. Dit wordt ook wel ingegeven door het geringe aantal ambtsdragers. Het zou heel fijn zijn als zich wat mensen geroepen zouden voelen om ambtsdrager te worden. Met meer personen is er meer voor elkaar te krijgen. Na het beantwoorden van een paar vragen uit de zaal gaf ds de Meij Mecima uitleg over de orde van dienst zoals die in onze beide kerken wordt gevolgd. Ter afsluiting zongen we samen een lied, begeleid door Bauke Klootwijk. Wie niet meteen naar huis ging kon gezellig in zaal 3-4 een drankje nemen en napraten. Daar werd ook goed gebruik van gemaakt. Zo is er een eerste goede stap gezet om als één sectie in goede harmonie met elkaar om te gaan.
Marleen Weijling