Home/Nieuws

Artikel in Diakonia decembernummer 2016

 

Diakenen uit Den Helder ondersteunen uitgeprocedeerde mensen waar ze kunnen. ‘We zitten in  een gevangenis’

Interview met werkgroep vluchtelingenwerk

Lees artikel