Home/Nieuws

Gedachtenis overledenen

Allerzielen 2016, 6 november

Om diegenen te herdenken die sinds vorig jaar november overleden zijn. Die niet meer in onze tijd leven maar in Gods tijd.

Degenen wiens namen we koesteren en gedenken, die geborgen zijn in Gods genade, die wij willen kennen, zoals God ze kent.