Home/Nieuws

Verblijfsvergunning met dank aan inzet vanuit de kerk

Foto: Salama, Sidra en Khelan op weg naar de advocaat in Amsterdam.

Lees ook het gedicht onderaan dit artikel.

Feest
Wat een feest op maandag 22 december.
Al bijna zeven jaar zijn Salama, Sidra en Khelan in Nederland. Zij verbleven in veel AZC’s waarvan ± 2 jaar in Den Helder. Wij troffen dit gezin aan in belabberde psychische omstandigheden na een afwijzing op het kinderpardon.
Voor het eenmalig versoepelde kinderpardon waren zij hier drie maanden te kort; toen zij het kinderpardon na vijf jaar verblijf aanvroegen kregen zij de boodschap niet meegewerkt te hebben aan hun terugkeer. Een hele kromme uitspraak. Ze kunnen niet worden uitgewezen omdat hun land van herkomst, Irak, geen vluchtelingen terug neemt. Gewoon te gevaarlijk.

Steun
De diaconie van de Vredeskerk heeft dit gezin gesteund, zowel mentaal als financieel. Ook gemeenteleden hebben hun financiële steentje bijgedragen.
De advocaat die de familie in eerste instantie had, vertrok naar een andere werkgever. Voor zover wij het kunnen beoordelen was het optreden van de toegewezen opvolgende advocaat niet erg adequaat. Bij de zitting deed de rechter uitspraken die dat vermoeden bevestigen.

Door inzet en begeleiding van de Werkgroep Vluchtelingenwerk Vredeskerk, die Defence for Children en Vluchtelingenwerk Den Helder inschakelden, kwamen zij bij een zeer goede advocaat in Amsterdam terecht.

Uitzetting
Omdat de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers die uit o.a. Bagdad komen voor zes maanden werd opgeschort door staatssecretaris Teeven, (terugkeer door het oorlogsgeweld is onmogelijk) ging de huidige advocate over tot het opstarten van een nieuwe asielprocedure. Zoiets kan alleen gedaan worden als er nieuwe feiten zijn en die waren er. Khelan, Salama en Sidra moesten daarvoor naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zevenaar.

Uitkomst: EEN VERBLIJFSVERGUNNING

Voor uitgeprocedeerden komen griffierechten en reiskosten voor eigen rekening. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hanteert de harde regel: Geen geld? Pech gehad.
Subsidie van de Regionale Bestemmingsreserve en de goed gevulde diaconale kas brachten op dit punt uitkomst, waardoor Khelan, Salama en Sidra een nieuwe toekomst kunnen opbouwen. Wij wensen moeder Khelan en haar twee dochters daarbij veel geluk.

Salama zit op het VMBO, afd. techniek klas 2.
Sidra zit in groep 3 van de Tuindorpschool.
Moeder Khelan volgt 3x per week Nederlandse les en 1x per week Engelse les.

Vluchteling

 Maar ik ben geen vluchteling
want ik ben niet gevlucht
Ik ben weggewaaid
als een blad van een boom
Er is in ons land een verschrikkelijke wind opgestoken
Een wind vol vuur en verkrachting
en op een dag
op een dag die ik me niet meer herinner
die ik me niet durf herinneren
ben ik weggewaaid
Wie zou uit zichzelf vluchten
Wie zou er zonder afscheid nemen
zijn eigen huis
zijn eigen dorp of stad, zijn eigen land
zijn eigen familie in de steek laten
en dan ergens aankomen waar je niet welkom bent
Vluchtelingen zijn nooit welkom
Nergens
Dat weet iedereen
Dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen
Waarom zou je dan vluchten
Waarom een langzame dood in een vreemd land
als je op de drempel van je eigen huis ook kunt sterven
Vluchtelingen bestaan niet
Er bestaan alleen weggewaaide mensen
Mensen die door de wind over de wereld zijn geblazen.

  Uit: 'Mirad, een jongen uit Bosnië


Werkgroep Vluchtelingenwerk Vredeskerk:
Marjolein Klootwijk, Willemien Keuning, Hanny van Dijken, Riet Schelhaas