Spaarproject Hart voor Haïti

Stichting Hart voor Haïti Postbus 23, 2230 AA Rijnsburg
www.hartvoorhaiti.nl
NL 76 INGB 000 536 1685


Mogen we ook in de toekomst op uw steun rekenen?

Zendeling Johan Smoorenburg is inmiddels de 70 ruim gepasseerd. En terwijl in Nederland de discussie over de pensioengerechtigde leeftijd weer oplaait, is hij nog volop aan het werk in de wijngaard. Toch heeft het bestuur van Stichting Hart voor Haiti zijn bezoek aan Nederland aangegrepen als kans om met hem eens terug te blikken op het project: de mooie bijzondere momenten. Maar ook de momenten dat er strijd was en alles bij de handen leek af te breken.

Johan roept in het interview zijn achterban op om het project te blijven ondersteunen, hoe zijn rol daarin er ook uit gaat zien. Neemt hij daarmee afstand van de stichting? Zeker niet. Sterker nog, het lijkt wel of Johan meer doet dan ooit. Hij is nog lang niet van plan om ermee te stoppen. Tegelijkertijd weten we hoe kwetsbaar het leven kan zijn, dat hebben we vorig jaar met Johan aan den lijve ondervonden. Zijn oproep komt dus niet helemaal uit de lucht vallen. Dit prachtige project, wat al zoveel kinderen het leven heeft gered, heeft uw steun ook in de toekomst hard nodig. Met én zonder Johan. We hopen dat wat hij in de afgelopen jaren gezaaid heeft, blijft bloeien. Daarom hopen we dat we op uw steun mogen blijven rekenen!

De diakenen bevelen dit project van harte bij u aan.

 

Op de foto rechts, ziet u Johan Smoorenburg tijdens zijn bezoek aan de Vredeskerk in 2014.