Over Stichting Hart voor Haïti

Over Hart voor Haiti (Stichting):

Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, afkomst of politieke overweging.

Zij helpt waar hulp het meest nodige is met bijna uitsluitend Haïtiaanse medewerkers.

De stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door Johan Smoorenburg.

Johan is 28 jaar actief als zendeling. De stichting werkt met kleine maar zeer doeltreffende projecten.

Organisatie:

De Stichting Hart voor Haïti helpt kinderen, volwassenen en bejaarden in nood ongeacht geloof, afkomst of politieke overtuiging. De stichting werkt door middel van kleine, maar zeer doeltreffende projecten.

Zij helpt daar waar hulp het meest nodig is met vrijwel uitsluitend Haïtiaanse medewerkers. De stichting is opgericht in 1982 en wordt geleid door een Nederlandse medewerker genaamd Johan Smoorenburg. Johan is 32 jaar actief. Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart voor Haïti.

Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het kinderdorp in Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst een oase van hoop zijn.

Om dit te realiseren en te continueren, wordt hulp verleend aan de armen op Haïti. Kinderen zonder toekomst en soms zelfs zonder levensverwachting worden liefdevol opgenomen in het kinderdorp. Door het kinderadoptieplan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de kinderen in het kinderdorp. Hulpverlening wordt gezien als een integraal onderdeel van de evangelieverkondiging.

De overheadkosten zijn vanaf 1982 ruim onder de 10% gebleven en de stichting heeft voor de komende jaren dezelfde doelstelling. De hechte samenwerking die er is met organisaties als Wilde Ganzen, ICCO en EO-Metterdaad zullen ook in de komende tijd worden gecontinueerd. Door deze organisaties en in samenwerking met onze achterban wordt uitbreiding van het werk op Haïti mogelijk gemaakt.

In de afgelopen 24 jaar (in 2007 bestaat de stichting 25 jaar) zijn vele projecten zoals het kinderdorp, nursery, school Bon Repos, kerk Bon Repos, vormingscentrum, bakkerijproject gerealiseerd. Voor de komende jaren zal (mits de situatie in het land zich dit toelaat) op basis van een beleidsplan verdere uitbreiding plaatsvinden. Dit wordt met uw hulp en door uw hulp mogelijk gemaakt! Hiervoor hartelijk dank.

Missie Hart voor Haiti (Stichting):
De Stichting Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de Stichting Hart voor Haïti. Door de hulpverlening en evangelieverkondiging op Haïti worden nu en in de toekomst de sociale, maatschappelijke en evangelische waarden en normen actief uitgedragen. Kinderen op het kinderdorp en volwassenen wordt de kans op een betere toekomst geboden door scholing en voeding. De ouden van dagen een rustige oude dag. Het kinderdorp in Bon-Repos, samen met de projecten in Leogane, is en zal ook in de toekomst een oase van hoop zijn.  

Activiteiten Hart voor Haiti (Stichting):

Daar er sprake is van een kinderdorp, bejaardenhuis scholen e.d. is er te allen tijde behoefte aan financiele bijdragen om de investering in de kinderen (die een christelijke opvoeding krijgen), bejaarden, personeel, onderhoud gebouwen e.d. te financieren. Daarnaast is er sprake van projecten zoals renovatie van gebouwen, voedselprojecten, bouwen van huizen buiten het project e.d. Hiervan is een aparte rubriek op de website opgenomen onder de noemer "projecten".

Vanwege de onrustige situatie op Haiti kan het zijn dat er geen projecten mogelijk zijn.

Bestedingen Hart voor Haiti (Stichting):

Alle uitgave van Stichting Hart voor Haiti worden verantwoord via de jaarverslagen die wij op de website publiceren. Aangetekend dient te worden dat de overheadkosten <10% bedragen, financiele bijdragen worden onder andere geleverd door organisaties als EO-Metterdaad en Wilde Ganzen, ter verificatie van de bestedingen kunt u contact opnemen met de referenties zoals vernoemd op de website.

Giften die worden overgemaakt ten behoeve van een project gaan voor de volledige 100% naar het project.