Home/Nieuws

Ze zijn al thuis


VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN      door Karel Jungheim

Woensdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondag daarna, 24 juni, is Vluchtelingenzondag.

Honderden vluchteling-kinderen moeten opnieuw verhuizen

Verdrietig nieuws voor veel vluchtelingenkinderen. Door een besluit van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, moeten zij binnenkort weer afscheid nemen van hun vriendjes, leraren, vrijwilligers en hun omgeving. De Werkgroep Kind in AZC (waar Kerk in Actie lid van is) vindt het onbegrijpelijk dat weer aan de rechten van honderden kinderen voorbij wordt gegaan en roept de regering op eerdere toezeggingen na te komen. Door de sluiting van elf AZC’s door heel Nederland, dreigen honderden vluchteling-kinderen en hun ouders opnieuw te moeten verhuizen. De onzekerheid die gepaard gaat met veelvuldig verhuizen is schadelijk voor deze al extra kwetsbare kinderen. Alleen al vanuit Goes worden volgens mediaberichtgeving 63 asielzoekerskinderen verhuisd omdat de gezinslocatie dicht gaat.

 

Overheid moet belofte nakomen om verhuizingen asielkinderen te stoppen
De Werkgroep Kind in azc roept de staatssecretaris op om woord te houden en voor deze kinderen een duurzame oplossing te zoeken.
Eerder was de Werkgroep Kind in azc nog zeer verheugd dat de staatssecretaris een motie van de ChristenUnie, nu één van de regeringspartijen, overnam.

Het uitgangspunt van het beleid zou worden om gezinnen met kinderen in de asielprocedure, waarvan de kinderen zijn begonnen met school, niet meer te verhuizen. Het overnemen van deze motie betekende een einde aan de extra schade die deze, toch al kwetsbare kinderen, werd toegebracht.

Nu blijkt dat er in de praktijk helemaal niets is veranderd.
De verhuizingen van schoolgaande kinderen gaan door. Er wordt met de kinderen, docenten en vrijwilligers gesold.
Nederlandse kinderen verhuizen gemiddeld 1 keer in de tien jaar. Kinderen in asielzoekerscentra verhuizen gemiddeld 1 keer per jaar. Dit is zeer schadelijk voor hun ontwikkeling. De opgebouwde band met docenten en hulpverleners gaat verloren.

Een woordvoerder van het COA laat in de krant weten dat nog niet bekend is waar de gezinnen uit het Goese asielzoekerscentrum heen gaan. Dit klinkt als een ondoordacht plan. De kinderen krijgen dit slechte nieuws te verwerken zonder dat duidelijk is waar zij nu weer naar toe worden verhuisd. Kinderen zijn geen postpakketjes. De regering leek dit te beseffen. Het is de hoogste tijd dat eerdere beloftes worden nagekomen.

Kerken steunen de petitie ‘Ze zijn al thuis’

https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis

Heeft u al getekend?