Home/Nieuws

Ze zijn al thuis


VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN      door Karel Jungheim

Woensdag 20 juni is de jaarlijkse Wereldvluchtelingendag. De zondag daarna, 24 juni, is Vluchtelingenzondag.

Honderden vluchteling-kinderen moeten opnieuw verhuizen

Verdrietig nieuws voor veel vluchtelingenkinderen. Door een besluit van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, moeten zij binnenkort weer afscheid nemen van hun vriendjes, leraren, vrijwilligers en hun omgeving. De Werkgroep Kind in AZC (waar Kerk in Actie lid van is) vindt het onbegrijpelijk dat weer aan de rechten van honderden kinderen voorbij wordt gegaan en roept de regering op eerdere toezeggingen na te komen. Door de sluiting van elf AZC’s door heel Nederland, dreigen honderden vluchteling-kinderen en hun ouders opnieuw te moeten verhuizen. De onzekerheid die gepaard gaat met veelvuldig verhuizen is schadelijk voor deze al extra kwetsbare kinderen. Alleen al vanuit Goes worden volgens mediaberichtgeving 63 asielzoekerskinderen verhuisd omdat de gezinslocatie dicht gaat.

Lees meer...

Veranderdag 10 maart 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de VERANDERDAG werd er in de Bethelkerk, in samenwerking met de Speelgoedbank en Present een kindermiddag gehouden.

De kinderen konden spelletjes doen, zingen en knutselen. En er was veel lekkers.

Meer foto's kunt u hier bekijken.

Afscheid van de handwerkgroep Vredeskerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De club op maandagavond gaat helaas niet langer door.
Het ledental bleef slinken,
dus lieten wij vaak klinken
de vraag om nieuwe leden, maar wij kregen geen gehoor.
Nu moeten wij wel stoppen, dat besloten wij in koor.
 

Wij zijn hier dus vanavond voor het laatst weer bij elkaar
om nog eenmaal te beleven
hoe het voelde om te geven
het geld, dat wij verdienden in het afgelopen jaar.
Hier is de laatste cheque en dat voelt best een beetje raar.

En 't was leuk om allerlei namen de revue te horen passeren, en herinneringen te horen van de dames, zelfs de naam van Marjoleins oma kwam nog voorbij, die er toen ook bij was, en waarvan er nu nog twee uit het allereerste begin erbij waren en nog meemaakten dat het eerst bij de dames thuis werd gedaan, toen het nog handwerkgroep de Schooten heette.

Nadat Rens 't één en 't ander had verteld over de besteding van het geld was er koffie met taart, en kregen de dames na de koffie nog een voorjaarsbloemetje uitgereikt namens het wijkteam, als dank voor al hun inbreng en gezelligheid.

Maar 't betekent ook: nooit meer een vitrinekast met mooie handwerken, nooit meer een gezellige zaterdagmorgenverkoop, nooit meer een spannende verloting, nooit meer een extraatje voor de wijkkas, en voor de dames nooit meer de gezelligheid van een avond samen handwerken en veel samen lachen.

We wensen ze hierbij sterkte en hopelijk desondanks nog veel plezier in thuis handwerken, voor familieleden, vrienden en bekenden, waar ze nu zelden tijd voor hadden.
Want één keer een handwerkster, altijd een handwerkster!

En namens de wijkteam, nogmaals: Dames, hartelijk dank voor alles wat jullie voor de gemeente de Schooten hebben betekend! Het was geweldig!!

 

Verjaardagsfeestje

Vanmorgen vierden we, voor het eerst als Sectie buiten de Linie, de verjaardagen van die gemeenteleden die in dit laatste kwartaal van het jaar 78+ waren geworden of nog worden. Voor de mensen van de Vredeskerk nieuw, voor de mensen van de Johanneskapel iets wat ze al kenden. Al was het ook voor hen nieuw om het nu gezamenlijk te doen.
Nadat Marjolein Klootwijk het verjaardagsfeestje geopend had met een gedicht van Phil Bosman, volgde er een voorstelrondje. En daarna was er koffie met gebak, en een drankje met een hapje. En voor we het wisten waren we twee uur verder, en las Marleen Weijling nog een gedicht voor van Toon Hermans.
Beide gedichten gingen trouwens over oud zijn en ouder worden....

Maar terugkijkend op vanmorgen kan ik alleen maar constateren dat de meesten, ondanks hun leeftijd nog jong van hart en geest zijn.  

Al met al, een gezellige en geslaagde morgen, die zeker voor herhaling vatbaar is. En die herhaling komt er zeker. Want in maart is er een morgen voor alle jubilarissen van 2017 en in mei van de 78+ jarigen in het eerste half jaar van 2018. 
Meer foto's 

Allerzielen 2014

Overleden geliefden gedenken op Allerzielen


Het is vandaag 2 november 2014, Allerzielen, de dag waarop Nederland zijn of haar overleden geliefden gedenkt.In de Vredeskerk staken we een gedachteniskaars aan voor overledenen van het afgelopen jaar. Ook was er gelegenheid alle dierbaren te gedenken door voor hen een kaarsje te branden.

Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf, 
wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe.

Zie ook hier.